|                     

Termeni şi condiţii

 
 


I.  Introducere

Folosirea, incluzând vizitarea şi înscrierea la cursurile oferite de www.e-intrad.ro, implică acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor sub care sunt furnizate aceste servicii şi vor fi detaliate în paragrafele următoare. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenelor şi condiţiilor. Site-ul  functionează conform tuturor prevederilor legislaţiei Romaniei în vigoare. Ne asumăm dreptul de a face modificari ale acestor funcţii fără o alta notificare. Proprietarii acestui site  nu răspund pentru eventualele greşeli de tipar  privind costurile afişate eronat din cauza folosirii inadecvate a comenzilor.

Aceaste reguli de utilizare a serviciilor www.e-intrad.ro sunt valabile pentru toţi Beneficiarii www.e-intrad.ro sau alte terţe părţi care folosesc serviciile noastre.

Proprietarii www.e-intrad.ro nu tolerează nici un abuz direct sau indirect prin folosirea abuzivă a serviciilor sale.

Proprietarii acestui website depun eforturi mari pentru actualizarea acestuia.Toate materialele de pe acest website sunt proprietatea www.e-intrad.ro, iar reproducerea, stocarea, ori transmiterea unor părţi ori a întregului continut al acestora, fără acordul prealabil al proprietarului, este interzisă.

Proprietarii www.e-intrad.ro, îşi rezervă dreptul de a adăuga, modifica, ori şterge, în tot sau în parte informaţiile prin intermediul acestui website, fără vreun avertisment prealabil. De asemenea, proprietarii îşi rezervă dreptul de a închide temporar sau definitiv, total ori parţial acest website, fără nici o obligaţie de notificare prealabilă.

Orice utilizator care vizitează acest website şi care oferă date cu caracter personal, îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea acestor date de catre www.e-intrad.ro, în conformitate cu dispozitiile Directivei CE/582002 a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind  protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi a oricaror reglementari viitoare.

Orice conflict apărut între website-ul www.e-intrad.ro şi utilizatori, cu privire la accesul, ori utilizarea acestuia, va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi soluţionat de către instanţele de judecată competente din România, legea aplicabilă fiind româna. 
 


II.    Definiţii

www.e-intrad.ro defineşte ca abuz sau folosire ilegală a serviciilor:

  • Orice e-mail comercial (comunicare comerciala prin intermediul poştei electronice) care este trimis către o adresă a unui destinatar ce nu a cerut şi confirmat în mod expres dorinţa de a primi astfel de mesaje. E-mail-urile comerciale includ şi nu se limitează la: reclame, sondaje de opinie, oferte promoţionale etc. Aceste tipuri de mesaje sunt denumite "Unsolicited Broadcast Email"/"Unsolicited Comercial Email" şi vor fi referite în continuare ca SPAM.
  • Generarea unui trafic neobişnuit de mare cu scopul de a supraîncarca conexiunea unui server sau a unui utilizator de internet, sau pentru a epuiza resursele serverelor blocând access-ul utilizatorilor legitimi. Acest tip de abuz va fi definit în continuare ca „flood".
  • Orice activitate ce are ca scop accesul, obţinerea şi/sau modificarea de informaţii/resurse ce nu au un caracter public. Aceste tipuri de activităţi includ, fără a se limita la acestea: exploatarea breşelor de securitate pe alte calculatoare conectate la Internet, căutarea de breşe de securitate a unor calculatoare conectate la Internet, folosirea de servicii tip "proxy" fără acordul proprietarului acestor servicii.
  • Transmiterea, distribuirea şi stocarea de materiale ce violează legile în vigoare, sunt protejate prin copyright, marca de comerţ, de fabrică sau de serviciu, sau orice alt drept de proprietate intelectuală fără autorizaţiile necesare, fără a se limita doar la acestea.
    Transmiterea, distribuirea şi stocarea de materiale obscene, pornografice, discriminatorii, rasiste sau care violează legile de control al exportului în vigoare.

III. Reguli de utilizare

Site-ul www.e-intrad.ro poate fi utilizat de catre Beneficiari  pentru a se folosi de serviciile sale de TRADUCERI, INTERPRETARIAT, CONVERSATII/LEARNING, GHID-INTERPRET pentru servicii medicale sau turistice şi care înţeleg că trebuie să se conformeze tuturor regulilor de utilizare a acestui site. Orice incercare de violare a securităţii site-ului www.e-intrad.ro sau de copiere duplicare a funcţiilor prezentului site sunt considerate un abuz si sunt supuse rigorilor legii.

Beneficiarii www.e-intrad.ro înţeleg că prezentul site încearcă să rezolve rapid orice doleanţă la nivel calitativ superior. De aceea Beneficiarii sunt informaţi ca în momentul când au obţinut date complete asupra serviciilor solicitate, precum şi asupra costurilor aferente şi au fost de accord cu acestea, formularul pe care îl completează după apasarea butonului virtual "SUNT DE ACORD" va avea rol de COMANDĂ-CONTRACT prin care ambele părţi se obligă să ducă la bun sfârşit a tuturor obligaţiilor ce le revin. 

Beneficiarii www.e-intrad.ro sunt rugaţi ca după ce serviciul a fost încheiat să formuleze impresii asupra calităţii serviciului şi să noteze cu un calificativ cât mai obiectiv la rubrica Feedback. Dorim prin aceasta să avem un control cât mai rapid asupra modului de desfăşurare a serviciilor, iar calitatea acestora să fie cât mai bună. Pentru orice reclamatie apelaţi la numerele de telefon indicate, sau scrieţi la adresa de e-mail. Veţi fi contactaţi cât mai rapid, iar orice problemă va fi soluţionată cât mai urgent posibil..

Beneficiarii www.e-intrad.ro vor primi un COD CLIENT în funcţie de serviciul solicitat, iar acesta va fi trecut obligatoriu în formularul bancar la rubrica Observaţii (Felul Platii). Acest COD CLIENT corect completat ne ajuta cu informaţii despre stadiul serviciului solicitat precum şi a stadiului efectuării plăţii.

In anumite cazuri, www.e-intrad.ro poate bloca solicitarea unui serviciu dacă se constată că clientul nu declară corect datele de identificare, ori işi declină o identitate sau adresă falsă.

Traducatorii, interpreţii, corectorii sau conducătorii de conversaţie vor fi selectaţi de pe tot teritoriul României  şi vor lucra în regim de colaborare conform unui contract de parteneriat.

Beneficiarii care solicita servicii pentru GHID-INTERPRET în Viena vor achita strict pentru serviciile solicitate. Plata pentru cazare, cabinet medical, muzee, transport se va achita direct la prestatorul serviciului solicitat. Noi oferim doar suport logistic (rezervare hotel, programare cabinet, interpret între pacient şi medic, etc).

www.e-intrad.ro nu discută decât cu Beneficiarii săi direcţi.

Beneficiarii serviciului TRADUCERE vor încărca textul sursă în format scanat alb-negru (PDF) cu rezolutia 200-400 DPI de capacitate maxima 6 MB, sau in format (TXT), pentru a putea calcula rapid numarul de caractere şi deci costul estimat al traducerii. Formatul PDF va fi o imagine a unui text tehnoredactat. Acelasi text va fi trimis şi pe email la adresa indicata numai dupa ce solicitarea a ramas definitivă iar Beneficiarul a primit CODUL CLIENT. Beneficiarul serviciului Traduceri va primi textul trimis pentru traducere în acelaşi format al textului sursă. 

Obligaţiile contractuale decurg din momentul în care Beneficiarul a completat toate campurile minim obligatorii, a fost informat asupra costului serviciului şi a fost de accord cu acesta activând butonul virtual "SUNT DE ACORD"

Pentru traducerile în regim de urgenţă se va percepe un tarif suplimentar care va fi în funcţie de natura textului sursă.

Pentru serviciul CONVERSAŢII sau e-LEARNING, după ce a fost încheiată COMANDA-CONTRACT beneficiarii vor primi un e-mail cu datele şi orele de programare cursuri, iar în timp util fiecare cursant va primi ID-ul şi CODUL de ACCES pentru prima şedinţă. Înaintea fiecărei şedinţe de CONVERSAŢIE sau LEARNING cursanţii vor primi un nou COD de ACCES până la epuizarea şedinţelor contractate.

PRESTATORUL nu raspunde pentru sedinţele neefectuate de cursanţi din vina acestora.

PRESTATORUL www.e-intrad.ro are obligaţia să execute serviciile la timp şi de calitate, să informeze Beneficiarul asupra unor incoveniente apărute pe parcurs care pot fi de forţă majoră.

Beneficiarul este obligat să cunoască toate cerinţele derulării serviciului

IV. Plata

Plata serviciilor www.e-intrad.ro se face conform celor stipulate in COMANDA-CONTRACT. Dupa ce părţile SUNT DE ACORD cu cele convenite, Beneficiarul serviciului www.e-intrad.ro va primi prin email factura pentru serviciul solicitat. Beneficiarul va achita contravaloarea facturii în contul indicat, iar pe documentul bancar va completa nr. si data Facturii, precum si CODUL CLIENT pe care l-a primit online la momentul efectuarii comenzii. După ce suma a intrat în contul nostru, vom trece la derularea Comenzii-Contract în cel mai scurt timp.

Dacă pentru un serviciu s-a depăşit valoarea prestarii prevazute în COMANDA-CONTRACT (Ex. Interpretariat), atunci diferenţa de plata se achită, delegatului www.e-intrad.ro la incheierea serviciului, care va elibera Factura şi  Chitanţa pentru serviciul prestat înafara COMENZII-CONTRACT iniţiale.

 

V. Drepturi de proprietate

Proprietarii acestui site sunt :

 

 

 MOGA-ABALAŞEI ANDRA

 

ATU : 64580803

Nr. înreg: 990106447F21

TEL: ++436764233608

 

 

II MOGA-ABALAŞEI CONSTANTIN

CIF: 25543380

Nr. inreg: F22-1419-2009

TEL:++40748514475